Ini adalah surat terbuka kepada YAB Perdana Menteri daripada sekumpulan 25 penyokong pemuliharaan alam sekitar  yang ramai daripada mereka adalah rakan-rakan saya.

Ia agak panjang tetapi bacalah. Dua perkara utama adalah

(i) kita perlu melindungi hutan kita; dan

(ii) membina empangan adalah pilihan terakhir yang perlu dibuat.

Surat Terbuka kepada YAB Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato ‘Seri Najib Tun Razak,

Kami yang bertandatangan di bawah, selepas kejadian banjir yang dahsyat melanda banyak negeri dan mengakibatkan kemusnahan membabitkan kehilangan nyawa, rumah dan kehidupan; menulis surat ini kepada YAB secara terbuka sebagai satu cara untuk mencadangkan penyelesaian mampan yang boleh dilaksanakan ke arah mengurangkan banjir berlaku.

Yang pertama, kita memuji keputusan oleh YAB untuk memberi keutamaan untuk projek tebatan banjir di bawah Rancangan Malaysia Ke-11.

Kami juga memahami bahawa adalah perlu bagi kerajaan untuk segera dan bertegas dalam menyediakan penawar yang akan mengurangkan kebimbangan dan menenangkan rakyat Malaysia.

Bagaimanapun, kami sebagai kumpulan profesional dalam pemuliharaan pengurusan sumber asli, memerhatikan dengan pengumumnan baru-baru ini kebimbangan tentang membina empangan sebagai satu cara untuk tujuan ini.

Kami ingin menawarkan pandangan kami untuk dalam memacu masa hadapan berdasarkan pengalaman kita bersama.

Dalam usaha mengurangkan banjir usaha tebatan boleh dilakukan dalam bentuk langkah-langkah struktur dan bukan struktur termasuk seperti yang berikut:-

• Pengelakkan – dengan perancangan guna tanah yang betul, kerajaan negeri boleh mengawal pembangunan di kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir seperti dataran banjir dan kawasan tebing sungai. Walaupun tidak banyak yang boleh kita lakukan mengenai corak pembangunan yang sedia ada, kerajaan negeri perlu lebih berdisiplin dengan pembangunan masa hadapan.

• Melindungi hutan tanah tinggi – hutan di tanah tinggi membantu secara sederhana mengurangkan kelajuan air, membolehkan air untuk meresap ke dalam tanah lebih baik dan mengurangkan jumlah air yang bergerak di hiliran.

• Kurangkan larian air ke hilir – Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) mempunyai garis panduan yang jelas (Manual Saliran Mesra Alam atau MASMA) pada takungan banjir dan langkah-langkah untuk meningkatkan kebolehserapan dan mengurangkan kelajuan air yang mengalir keluar dari sebarang pembangunan.

Bagaimanapun, ia mengecewakan kerana banyak daripadanya tidak dilaksanakan dengan baik.

• Meningkatkan saliran sungai – ini biasanya dilakukan dengan memperluaskan dan mendalamkan sungai dan membina benteng/tetambak bagi mengelak banjir.

Amalan yang dilaksanakan sejak 50 tahun yang lalu mempunyai kelemahannya. Ia sering meningkatkan kelajuan air yang kemudian menyebabkan masalah lain termasuk tahap banjir yang lebih tinggi.

Ia boleh menyelesaikan masalah banjir di satu tempat tetapi boleh menyebabkan masalah di tempat lain.

Penambahbaikan sungai sering merosakkan habitat penting seperti ikan dan lain-bentuk kehidupan.

• Membina lebih empangan kawalan banjir – ini adalah pilihan yang berharga dan ideal harus menjadi pilihan terakhir dengan lebih lanjut seperti di bawah.

Pembinaan empangan sebagai langkah tebatan banjir mempunyai implikasi negatif yang jauh lebih besar daripada manfaat membina empangan. Ini termasuk kesan alam sekitar, sosial dan ekonomi seperti: –

• Kehilangan kekal hutan dan fungsi-fungsi ekologi yang mereka sediakan.

• Sumbangan ketara ke arah pelepasan gas rumah hijau akibat pereputan bahan organik di kawasan takungan banjir. Lagi pelepasan gas rumah hijau akan timbul kesan pembinaan empangan itu sendiri dan semua aktiviti pembinaan infrastruktur yang berkaitan.

• Kehilangan habitat hidupan liar dan halangan akibat corak pergerakan hidupan liar semula jadi dan proses biologi merentasi landskap.

• Anjakan tidak dapat dielakkan daripada masyarakat tempatan, dalam komuniti orang asli tertentu, dari wilayah tradisional mereka serta kehilangan mata pencarian mereka

• Gangguan hidrologi sungai semula jadi yang membawa kepada pengurangan dalam pemendapan nutrien hilir empangan.

Kehadiran empangan tanpa mengawal penebangan hutan di kawasan tadahan mereka boleh menjadi tidak produktif, seperti yang terbukti dalam empangan Ringlet di Cameron Highlands, di mana kapasiti pegangan takungan telah dikompromikan dengan teruk oleh pemendapan daripada pembersihan hutan di hulu.

Akibatnya, di sini telah membawa kepada banjir kilat, yang telah meragut nyawa dan harta di dalam kawasan hiliran.

Oleh itu, kami menggesa kerajaan untuk beralih penyelesaian utama bagi tebatan banjir dan bergerak ke arah langkah-langkah bukan struktur yang lebih holistik.

Kami amat percaya bahawa mengekalkan hutan tanah lembap maka perlindungan dan pengurusan akan menjadi lebih murah lebih mapan dalam jangka panjang dan mempunyai banyak faedah lain daripada membina sebuah empangan.

Ia adalah jelas bahawa penebangan hutan yang berleluasa di kawasan tadahan adalah salah satu faktor utama sejak kebelakangan ini yang menyumbang kepada tahap banjir yang semakin meningkat.

Apabila sungai tersumbat dengan jumlah yang besar kelodak dan sampah sarap yang disebabkan oleh keupayaan hutan untuk menyalurkan air banjir adalah sangat berkurang.

Ini memerlukan penyingkiran halangan seperti dari sungai-sungai dan penanaman semula hutan kawasan hutan dan pemulihan cerun bukit, kedua-duanya adalah usaha yang memerlukan perbelanjaan yang besar.

Ia adalah penting bahawa kerajaan mengakui ini supaya semua tindakan peringkat dasar yang berkaitan boleh merangsang secepat mungkin.

Kami di sini menggariskan beberapa langkah utama yang kerajaan perlu lakukan segera sebagai cara ke arah memastikan holistik, bersepadu, mampan dan dikawal secukupnya langkah-langkah untuk menangani dengan berkesan punca penebangan hutan yang berleluasa secara berterusan dan dengan itu dapat mengurangkan banjir kesan monsun tahunan.

Langkah-langkah ini termasuk:-

i. Ke arah perlindungan dan pengurusan hutan yang lebih baik; untuk mempercepatkan kajian semula Dasar Perhutanan Negara tahun 1978 dengan tujuan untuk mengukuhkan prinsip alam tindakannya termasuk prinsip asas bahawa rizab hutan hendaklah kekal di bawah litupan hutan semula jadi dan tidak digantikan dengan ladang pokok (seperti getah) dan lain-lain tanaman pertanian.

ii. Dengan serta-merta mengarahkan Pejabat Peguam Negara untuk menjalankan kajian Perundingan Perundangan Negara Perhutanan 1984 dengan tujuan untuk menetapkan perlindungan alam sekitar yang lebih ketat.

Kami menggesa kemasukan peruntukan yang memerlukan penyertaan awam mandatori dalam kes-kes di mana rizab hutan sedang dilupuskan bagi apa jua tujuan.

iii. Memberi sokongan penuh belanjawan dan politik bagi pelaksanaan Rancangan Fizikal Negara dan Rancangan Central Forest Spine Master (terutamanya di peringkat negeri), dan pelan bersamaan lain di Sabah dan Sarawak.

iv. Menghidupkan semula inisiatif untuk membangunkan Dasar Tanah Tinggi Negara yang telah dikemukakan lebih satu dekad yang lalu yang berpunca dari Kajian Tanah Tinggi Kebangsaan tahun 2003 yang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi.

v. Tindakan oleh Majlis Tanah Negara untuk meluluskan satu resolusi yang menyeru untuk moratorium pada perkembangan selanjutnya ladang pokok dalam hutan simpan.

vi. Pastikan semua negeri melaksanakan empat bidang teras yang dikenal pasti di bawah Dasar Sumber Air Negara (NWRP) 2010-2050, yang telah diluluskan oleh Kabinet.

vii. Pastikan dalam Bajet 2015 dan seterusnya, semua agensi penguatkuasaan yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam perlindungan dan pengurusan hutan dan sumber mereka dibiayai secukupnya untuk menjalankan fungsi mereka.

Lanjutan dari ini, ke arah usaha yang diselaraskan bersama dan lebih baik berhubung dengan penguatkuasaan yang tersebut di atas, untuk mempertimbangkan penubuhan Agensi Penguatkuasaan Hutan (serupa dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

viii. Mengenal pasti dan seterusnya dilancarkan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke 11 insentif ekonomi yang mencukupi kepada kerajaan-kerajaan negeri dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan yang berterusan pada eksploitasi hutan dan lain-lain sumber asli untuk menjana pendapatan.

Apa yang kami sokong secara kolektif di atas adalah boleh dilakukan. Ia hanya memerlukan tindakan tegas dan komited di pihak anda sebagai Perdana Menteri.

Kami mengharapkan YAB mengadakan dan seterusnya menjemput kami untuk sesi dialog yang membina dengan YAB, anggota Jemaah Menteri dan Menteri Besar/Ketua Menteri di mana kami berharap dapat menghuraikan cadangan yang terkandung di dalam ini dan berikutan itu, secara kolektif mereka bentuk titik tindakan ke arah pemuliharaan dan pengurusan hutan yang lebih baik.

Kami dengan hormat menyeru YAB untuk menghentikan rancangan membina lebih banyak empangan untuk tujuan tebatan banjir dan memberi keutamaan kepada usaha perlindungan dan pengurusan hutan.

Yang benar,

(penandatangan dalam urutan abjad)

1. Dylan Jefri Ong, Pengarah dan Pengasas, Biodiversiti Pemuliharaan Denai Bhumi

2. Gangaram Pursumal, bekas Ketua Institut Perikanan Malaysia

3. Henry Goh, Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)

4. Profesor Gurdial Singh Nijar, Pengarah, Pusat Kecemerlangan Biodiversiti Undang-undang (CEBLAW), Malaysia.

5. Gopinath Nagaraj, Perunding Utama, FanLi Marin dan Consultancy Sdn. Bhd.

6. Haider Kamarudin, Pengarah Urusan, Pengurusan Gua Group Sdn. Bhd.

7. Harjinder Kler, Kerusi, Tanjung Aru Kumpulan Tindakan 2.0 dan Ahli Pengasas SURF

8. Hymeir Kamarudin, bekas Pengerusi Karst Society dan Pengendali Ekopelancongan Malaysia

9. Justine Vaz Jay, Presiden, Persatuan Komuniti Rimba Kota Damansara

10. Kevin Hiew, bekas Pengarah Pemuliharaan, WWF-Malaysia’

11. Lanash Thanda, Presiden Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Sabah (SEPA) dan Pengasas SURF

12. Lee Su Win, bekas Pengarah Eksekutif MNS

13. Dr Lim Boo Liat, Penerima Anugerah Merdeka

14. Lim Teck Wyn, Pengarah Sumber Stewardship Consultants

15. Dr Melvin Gumal, Pengarah Program Pemuliharaan Hidupan Liar Persatuan-Malaysia dan Pemenang Anugerah Whitley bagi Pemuliharaan dalam Ape Habitat

16. Mano Maniam, bekas Presiden Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia (EPSM)

17. Nithi Nesadurai, Presiden EPSM

18. Nizam Mahshar, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu dan aktivis alam sekitar

19. Preetha Sankar, Peguambela & Peguamcara, dan kolumnis alam sekitar

20. Dr. Rahimatsah Amat, Ketua Pegawai Eksekutif & Pengasas Tabung Amanah Alam Sekitar Sabah, dan ahli pengasas SURF

21. Tan Sri Dato ‘Sri Dr. Salleh Mohd. Nor, bekas Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia dan bekas Presiden MNS

22. Puan Sri To ‘Puan Datuk Shariffa Sabrina Syed Akil, Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia

23. Dato ‘Dr. Dionysius Sharma, Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif WWF-Malaysia

24. Surin Suksuwan, MNS Ahli Majlis dan Ahli Suruhanjaya Dunia untuk Kawasan Perlindungan

25. Yasmin Rasyid, Presiden & Pengarah Eksekutif EcoKnights dan Pengerusi NGO Kumpulan Alam Sekitar Malaysia (MENGO)